logo

Proje Çalıştayı

TÜBİTAK tarafından desteklenen projemiz kapsamında Üniversiteler ve Su İdarelerindeki araştırmacı ve teknik personellerin katılımı ile 22.12.2022.tarihinde çevrimiçi (online) çalıştay düzenlenmiştir. 

Bu toplantıda temel olarak kentsel su yönetiminde yaşanan sorunlar, farklı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yaşadığı tecrübeler paylaşılmıştır.

Ayrıca daha iyi bir kentsel su yönetimi için otomasyon sistemlerinin ve bilgi yönetim sistemlerinin kullanımı ve önemi tartışılmıştır. Proje başlangıç toplantısında toplam 6 adet sunum gerçekleştirilmiştir.

Proje başlangıç toplantısının amacı, proje konusunun, amaç ve hedeflerinin ve elde edilecek çıktıların potansiyel kullanıcılar ve paydaşlara aktarılması, fikir alışverişinin sağlanması ve proje yaygın etkisinin artırılmadır. Toplantıda, uygulayıcılar ile akademik çalışma yürüten araştırmacıların sunum yapması sağlanarak sahada yaşanan sorunların tartışılması sağlanmıştır.

 

Çalıştayda yapılan sunumlar şu şekildedir: 

 

Prof. Dr. Mahmut FIRAT (Proje Yürütücüsü / İnönü Üniversitesi):  TÜBİTAK Su Kayıp Yönetimi Projesi (122M577) ve Hedefler

Doç. Dr. Abdullah ATEŞ (Projede Araştırmacı / İnönü Üniversitesi): Su Yönetiminde Optimizasyon Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat KURBAN (Kayseri Üniversitesi/Envest Enerji): Kentsel Su Yönetiminde Otomasyon ve Yönetim Sistemleri

Mustafa YILDIRIM (Su Yönetimi Şube Müdürü- MASKİ): Kentsel Su Yönetimi ve Sorunlar: MASKİ Tecrübesi

Mustafa USLUER (İçmesuyu Daire Başkanı- KASKİ): Dağıtım Sistemlerinde İzole Ölçüm Bölgelerinin Yönetimi: KASKİ Tecrübesi

Aytaç SUCU (DSİ 92. Şube Müdürü): Küresel İklim Değişikliği Nedeniyle Oluşan Kuraklığın Etkilerini Azaltacak Kısa ve Uzun Vadeli Tedbirler

 

Çalıştayda yapılan sunumlar ve detaylı bilgi için lütfen proje ekibi ile iletişime geçiniz. 

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

DÖKÜMAN GALERİSİ