logo

MİNİMUM GECE DEBİSİ

Minimum Gece Debisi (MNF) Analizi

    Bir bölgede en basit haliyle kayıp miktarı, debimetre ile ölçülen giriş debisi ile yasal tüketimler arasındaki fark şeklinde hesaplanmaktadır. Özellikle giriş hacminin % si şeklinde hesaplanan gelir getirmeyen su oranı sadece toplam kayıplar hakkında fikir vermektedir.

    Hesaplanan bu oran; (i) fiziki kayıpların alt bileşenleri içermez, (ii) sızıntı bileşenlerinin önlenmesi noktasında yol haritası sunmaz

    Ancak, özellikle yüzeye çıkmayan sızıntıların daha kısa sürede farkına varılması ve yerinin tespit edilmesi için daha pratik ve uygulanabilir yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu amaçla seçilecek yöntemin uygulanması ile;

  • Sahayı temsil edecek verileri dikkate almalı
  • Yasal tüketimler ve belirsiz sızıntılar dikkate alınmalı
  • Önlenebilir sızıntılar hakkında bilgi vermeli ve sistem sürekli izlenebilir olmalı
  • Sızıntıların tespit edilmesi ve onarılmasından sonra sonuçlar karşılaştırılabilir olmalı  

Gece tüketiminin izlenmesi, bir sistemde su kayıplarının kontrolü ve tespit edilmesi amacıyla uygulanan esas yöntemlerden biridir. Bu yöntemin başarılı bir şekilde uygulanabilir olması için öncelikli olarak sınırları izole edilmiş bölgelerin tanımlanmış olması gerekir.

Bir izole bölgede, en düşük seviyedeki abone tüketimlerini ve sızıntıları içeren minimum gece debisi (debimetre ile ölçülen) en düşük seviyededir.

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

    Gece debisi tahmini ve analizi için farklı yaklaşımlar ve denklemler önerilmiştir. Burada temel mantık, minimum gece debisinin iki alt bileşenine dayanır:

  • Qtüketim (l/sa): gece tüketimi (tahmin ya da ölçüm)
  • Qsızıntı (l/sa): kaçınılmaz sızıntı debisidir.

     Kaçınılamaz sızıntı, boru hatlarının ve altyapıların durumlarına bağlı ve düşük, orta ve yüksek seviyelerde olabilir. Abonelerin gece tüketimleri tahmin edilirse, sızıntı debisi belirlenebilir.

    Debimetre ile gece saatlerinde ölçülen debiden, Qtüketim ve Qsızıntı değerleri çıkarıldıktan sonra potansiyel olarak önlenebilir sızıntı debisi elde edilir. Aktif kaçak kontrolü ile bu sızıntıların yerinin belirlenmesi ve önlenmesi gerekir. 

    Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde ve Belediyelerde çalışan teknik personel ve karar vericiler için izole bölgede minimum gece debisi analizinin gerçekleştirilmesi amacıyla “Minimum Gece Debisi (MNF) Analizi Modülü” geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu MNF Analiz Modülü ile;

  • Bir DMA veya sistemde gece yasal tüketimlerin hesaplanması
  • Belirsiz (arka plan) sızıntıların analiz edilmesi
  • Potansiyel önlenebilir sızıntı debisinin hesaplanması mümkün olmaktadır.

    Bu “Minimum Gece Debisi (MNF) Analiz Modülü” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

    Kayıt olmak ve Minimum Gece Debisi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.