logo

AKTİF KAÇAK KONTROLÜ

Aktif Kaçak Kontrolü

  Su kayıp stratejisinde, hedef belirlenip bu hedefe ulaşmada azaltılması gereken öncelikli bileşene karar verdikten sonra bu alt bileşenler için uygulanacak yol haritası-izlenecek süreç tanımlanmalıdır. 

Geliştirilecek strateji, «farkına varma», «yerini bulma» ve «tamir-onarım» yani «aktif kaçak kontrolü» esasına dayanmalıdır.

  Ancak, birçok Su İdaresinde, sadece rapor edilen arızaların hızlı bir şekilde onarılması faaliyetleri, su kayıp yönetiminde yeterli ve kabul edilebilir çalışmalardır. Bu durum, idarenin teknik-ekonomik açıdan su kayıp stratejisinin olmadığını, problemin doğru bir şekilde analiz edilmediğini göstermektedir.  Ancak sistemdeki arızaların önemli bir kısmı yüzeye çıkmadığı için su kayıplarının da önemli bir kısmını bu arızalar oluşturmaktadır.

Pasif kaçak kontrolü,

 • Temel olarak kendiliğinden meydana gelen ve zemin yüzeyine çıkan arızalar ile mücadeleyi kapsamaktadır.
 • Bu tür mücadelede yüzeye çıkmayan arızaların ve sızıntıların bulunması için sahada çalışma yapılmamaktadır.
 • Bu şekilde izlenen yol ile su kayıplarının azaltılmasından ziyade sadece yüzeye çıkan arızaların tamiri gerçekleştirilmektedir
 • Sınırlı bir planlama ve iş programı içermektedir.
 • Bu yaklaşımda her ne kadar su kayıpları önemli seviyede ortaya çıksa da, su kaynağı sorunu olmayan kurumlarda tercih edilebilmektedir.
Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

Aktif kaçak kontrolü,

 • Bu yaklaşım temel olarak yüzeye çıkmayan-belirsiz sızıntıların farkına varılması-yerinin tespit edilmesi-onarılması çalışmalarını kapsamaktadır.
 • Bu yöntemde, sistemin sürekli izlenmesi-denetlenmesi-kontrol edilmesi-hidrolik parametreler ölçülerek sistem davranışının izlenmesi-analiz edilmesi (debi-basınç), potansiyel sızıntıların farkına varılması-müdahale edilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.  
 • Bunları gerçekleştirmek için, iyi bir planlama-saha çalışmaları-sistemin işletme planının oluşturulması-ekipmanların kullanılması gibi temel araç-yöntem uygulanmaktadır.
 • Bu yaklaşımın en önemli faydaları; yüzeye çıkmayan sızıntıların farkına varılması-yerinin tespiti-onarım sürelerinin kısalmasına bağlı olarak su kayıp hacminin azaltılması,
 • Sızıntıların tespiti-onarılması ile, sistem basıncının düzenlenmesi-abonelere kaliteli-yeterli suyun iletilmesi-şikayetlerin azalması
 • Hidrolik parametrelerin izlenmesine bağlı olarak basınç düzenlemesi yapılması-boruların basınç dalgalanmasından daha az etkilenmesi-boruların ekonomik ömürlerinin uzatılması

  Su kanal idareleri tarafından kayıpların önlenmesini-sistem kontrol altında tutulmasını sağlayan uzun vadeli stratejiler ortaya konulmalıdır. Bu strateji aşağıdaki çalışmaları temel almalıdır;

 • Sistemin sürekli ve aktif olarak izlenmesi
 • Sızıntılar-idari kayıplar vd. bileşenler ile sürekli mücadele edilmesi
 • Aktif kaçak kontrolü yaklaşımının uygulanması
 • Abone-sayaç yönetimi-basınç yönetimi-boru malzemesi yönetimi-arıza yönetimi

Her ne kadar aktif kaçak kontrolünü esas alan yaklaşım maliyetli gibi görünse de, kaynak verimliliği-abone memnuniyeti-şebeke yönetimi açısından uzun vadeli çözüm getirmektedir.

 Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde ve Belediyelerde çalışan teknik personel ve karar vericiler için izole bölge oluşturma, minimum gece debisi analizi gibi birçok aktif kaçak kontrolü yöntemlerinin uygulanması, analiz edilmesi için “Su Kayıp Yönetimi Stratejik Model”  araçları geliştirilmiş ve yol haritaları oluşturulmuştur.

Kayıt olmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

RESİM GALERİSİ