logo

LİSANSÜSTÜ TEZLER

Lisansüstü Tezler


•İçme suyu dağıtım sistemlerinde bina (servis) bağlantılarında meydana gelen arızaların analizi
       Uygulama Alanı: MASKİ, Tez Tamamlanma Tarihi: 2017
       Tezi Yapan: Furkan BOZTAŞ (MASKİ İçmesuyu Daire Başkanlığı)
       Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
•Müşteri sayaçlarının su kayıplarına etkisinin araştırılması
       Uygulama Alanı: MASKİ,  Tez Tamamlanma Tarihi: 2017
      Tezi Yapan: Salih YILMAZ (MASKİ Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı)
      Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
•Su kayıplarının azaltılması için içmesuyu dağıtım sistemlerinin rehabilitasyonu ve fayda-maliyet analizi
       Uygulama Alanı: MASKİ,   Tez Tamamlanma Tarihi: 2018
       Tezi Yapan: Fatih Mehmet DURMUŞÇELEBİ (MASKİ İçmesuyu Daire Başkanlığı)
       Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
•Atıksu Sistemlerinde Rehabilitasyon için Öncelikli Bölgelerin Belirlenmesi
       Uygulama Alanı: MASKİ,  Tez Tamamlanma Tarihi: 2018
       Tezi Yapan: Cansu ORHAN
       Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
•İçme suyu dağıtım sistemlerinde rehabilitasyon için öncelikli bölgelerin belirlenmesi
       Uygulama Alanı: MASKİ,   Tez Tamamlanma Tarihi: 2018
       Tezi Yapan: Şeymanur GÜL
       Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
İçme suyu şebekelerinde meydana gelen arızaların kümeleme yöntemi ile analizi
       Uygulama Alanı: MASKİ,  Tez Tamamlanma Tarihi: 2014
       Tezi Yapan: Mahmut AYDOĞDU
       Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
•Su dağıtım sistemlerinde PVC ve AÇB borularının performansının çevresel faktörlere göre değerlendirilmesi
       Uygulama Alanı: MASKİ,   Tez Tamamlanma Tarihi: 2017
       Tezi Yapan: Yusuf KILINÇ
       Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın