logo

Proje Kapsamı

Proje Başlığı : İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde İşletme Verimliliğinin Sağlanması için Optimizasyon Algoritması ile İzole Ölçüm Bölgesi İşletme ve Sızıntı Yönetim Modelinin Geliştirilmesi

Projeyi Destekleyen Kurum:     TÜBİTAK
Projenin Yürütüleceği Kurum:  İnönü Üniversitesi
Proje Paydaşı Kurum:               Kayseri KASKİ Genel Müdürlüğü

 

Projenin Amacı

Tüm bölgelerin aynı anda analiz edilmesi ve işletme planlarının tanımlanması
Her bir bölge ve sistem geneli için en fazla faydayı verecek önleme yöntemlerinin belirlenmesi
En fazla faydayı veren ve öncelikli müdahale edilmesi gereken bölgelerin belirlenmesi
En fazla faydayı verecek ve verimliliği sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi ve öncelik sıralamasının tanımlanması
İdarenin ekonomik ve teknik alt yapısı esas alınarak ulaşılabilir hedeflerin tanımlanması
Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın