logo

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans Değerlendirme

IWA (2011)’e göre,  Benchmarking, sistematik arama/izleme ve önde gelen (en iyi) uygulamaların uyarlanması yoluyla performansın iyileştirilmesi için bir araçtır”.

 

  Bir dağıtım sisteminin performansının, açıkça tanımlanmış metodolojiye göre, standart tanımlar kullanarak hesaplanmış ve standart hale getirilmiş performans göstergelerine göre değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

  Sistem performansının izlenmesi, karşılaştırma yapılması, değerlendirilmesi için uygulanan yöntem ya da araç Kıyaslama (Benchmarking) olarak ifade edilir.

Performans göstergeleri sisteminin Su İdarelerine uygulanması ile beklenen faydalar

 • İdarenin performansının ana bileşenlerde analiz edilmesi, izlenmesi ve kıyaslanması,
 • Karar vericiler için kurumun eksik ve güçlü yanlarının ortaya konulması,
 • Dağıtım sisteminin hizmet kalitesinin arttırılması ve GGS oranının en aza indirilmesi,
 • Su ve enerji tüketimi, personel, ekipman, mali açıdan sistemin veriminin arttırılması,
 • Performansın iyileştirilmesi için yatırım planlamalarının/düzenlemelerin yapılması,
 • Yapılan yatırımların/alınan kararların etkilerinin izlenmesi ve strateji geliştirilmesi

  Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde ve Belediyelerde çalışan teknik personel ve karar vericiler için sistemin çeşitli parametrelere göre performansının analiz edilmesi ve izlenmesi amacıyla “Gelir Getirmeyen Su Performans Analiz Modülü” geliştirilmiştir.

Bu hesaplama modülü, IWA çalışma grubu tarafından önerilen ve sistemde GGS ve alt bileşenlerini çeşitli parametrelere göre değerlendiren göstergeleri hesaplamaktadır;

 • Hacimsel ve SIV % si olarak GGS performansı
 • Birim Servis Bağlantı sayısına göre Performans Göstergeleri
 • Birim ana hat uzunluğuna göre Performans Göstergeleri
 • Fiziki Kayıp Göstergeleri
 • İdari Kayıp Göstergeleri
 • Ekonomik Göstergeler
 • Su Kaynağı ve Tüketimi Göstergeleri
 • Arıza Oranı Göstergeleri
 • Şebeke Rehabilitasyon Göstergeleri
 • GGS Maliyet Göstergeleri

  Bu “Gelir Getirmeyen Su Performans Analiz Modülü” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

  Kayıt olmak ve Gelir Getirmeyen Su Performans Analizi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

RESİM GALERİSİ