logo

Su Kayıp Yönetimi

Su Kayıp Yönetimi

  Ülkemizde Su ve Kanal İdarelerinin en temel görevi, kaliteli ve yeterli miktarda suyu zamanında abonelere ulaştırmak olarak tanımlanabilir. Bunu sağlamak, iyi bir şekilde planlanmış, normal işletme koşulları gerçekleşen, arıza oranının ve su kayıp ve kaçak oranının en az olduğu dağıtım sistemleri ile mümkün olabilmektedir.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından su kayıplarının kontrolü için 8 Mayıs 2014 tarihinde “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su kayıplarının Kontrolü” yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte, “Yönetmeliğin yayınladığı tarih esas alınarak Su İdarelerinin 5 yıl içinde su kayıp oranlarının % 30’a, takip eden 4 yıl içinde ise % 25 seviyelerine indirmesi gerektiği” vurgulanmaktadır. Ancak belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesindeki güçlükler nedeniyle, 31 Ağustos 2019, Resmi Gazete 30874 sayılı yönetmelik ile değerler güncellenmiş ve verilen süreler 5’er yıl ertelenmiştir.

Yönetmelikte belirtilen hedeflere ulaşılamamasının temel sebepleri şu şekilde verilebilir;

 • İdarelerde, hedefe ulaşmada yeterli alt yapı, personel, ekonomik durumun olmaması
 • İdarelerde “Su kayıp yönetimi” için yol haritasının olmaması
 • Mevcut durumu esas alan, zayıf-güçlü yönlerini ortaya koyan bir stratejinin olmaması
 • Mevcut durum analizine göre öncelikli odaklanılması gereken alanların tanımlanmasına imkan tanıyacak süreç-yöntem-yazılım vb. araçların olmaması

Kentsel su yönetiminde;

 • Mevcut su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi,
 • Özellikle terfili sistemlerde enerji maliyetlerinin en aza indirilebilmesi,
 • İşletme maliyetinin ve sızıntı su miktarının en aza indirilebilmesi,
 • Su idaresinin mevcut ekipman ve personel veriminin arttırılabilmesi,
 • Abonelere su iletilmesindeki servis kalitesinin arttırılabilmesi oldukça önemlidir.
Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

Ancak bunları gerçekleştirebilmek için;

 • Sistemin sürekli olarak izlenmesi,
 • Sağlam temeli olan, uygun, uygulanabilir, basit ve anlaşılabilir, performans ölçütleri yardımıyla performansının ölçülmesi ve zamana göre değişiminin izlenmesi,
 • Kurumun zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi,
 • Zayıf yönlerine göre uygun stratejilerin geliştirilmesi,
 • Şebekedeki kayıplar ve bileşenlerinin anlaşılması, kontrol edilmesi, izlenmesi, tespit edilmesi ve azaltılması oldukça önemlidir.

Su İdareleri Su kayıplarını önleme stratejisi neden geliştirilmeli?

 • İşletme ve yatırım maliyetlerinin azaltılması ve sistemin daha verimli yönetilmesi
 • Teknik alt yapı, eğitimli teknik personel yetersizliği gibi sorunların azaltılması
 • Mevcutta hizmet veren boruların ekonomik ömürlerinin uzatılması
 • Buna bağlı olarak boru yenilemede finansal sorunların azaltılması
 • Ölçüm ve faturalandırmada daha verimli sonuçların alınması
 • Yeni arıza oluşmasının engellenmesi, borulardaki yapısal zararların azaltılması
 • Abonelere daha kaliteli ve yeterli miktarda suyun zamanında iletilmesi için gereklidir.  

  Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde ve Belediyelerde çalışan teknik personel ve karar vericiler için sistemin mevcut durumunu göz önünde bulunduran ve temel su kayıp analizlerini gerçekleştiren “Su Kayıp Yönetimi Modülü” geliştirilmiştir. Bu modül ile, sistemin mevcut durumu ve veri alt yapısı çeşitli ölçütlere göre test edilmekte ve performans analizi gerçekleştirilmektedir.

  Bu “Su Kayıp Yönetimi Modülü” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

  Kayıt olmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

RESİM GALERİSİ