logo

SUEN Su Kayıpları Raporuna Katkı Sağladık

Rapor kapsamında içme suyu şebekelerindeki su kayıplarının uluslararası kabul gören tanımı yapılarak, uluslararası literatürde geçerli olan performans göstergeleri değerlendirilmiş ve genel bir boşluk analizi ortaya konulmuştur. İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’nin genel değerlendirilmesi yapılarak, uygulamada faydalı olacağı düşünülen öneriler sunulmuştur. Raporun son bölümünde ise su kayıpları yönetimine dair ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

 

Rapora Ulaşmak için linki tıklayınız

https://suen.gov.tr/Suen/catdty.aspx?val=1488