logo

Performans Kıyaslama (Benchmarking) Hesaplama Aracı Geliştirdik

Performans Kıyaslama (Benchmarking) Analiz Modülleri, kentsel su ve atıksu yönetiminde Su ve Kanal İdarelerinin performansının değerlendirilmesi, süreç içerisinde performans değişimlerinin izlenmesi ve analiz edilmesi, zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya konulması amacıyla çeşitli kurumlar tarafından önerilen performans göstergelerinin hesaplanması için olarak geliştirilmiştir. 

Özellikle Su ve Kanalizasyon İdarelerinde ve Belediyelerde bu alanda çalışan teknik personel ve yöneticiler için önemli kolaylık sunmakta, sistem için hesaplanan parametreler literatürde önerilen sınır değerler ile kıyaslanmakta ve sistemin mevcut durumu ortaya konulmaktadır.

Geliştirilen Performans Kıyaslama (Benchmarking) Analiz Modülleri temel olarak aşağıda verilen Kurumlar tarafından önerilen göstergeleri içermektedir:

 • IWA Performans Göstergeleri
 • IBNET Performans Göstergeleri
 • AWWA Performans Göstergeleri
 • SUEN (Türkiye Su Enstitüsü) Performans Göstergeleri

Geliştirilen Performans Kıyaslama (Benchmarking)  analiz modüllerinin özellikleri temel olarak şu şekilde verilebilir;

 • Su ve Kanal İdareleri için 4 farklı Kuruluş tarafından önerilen göstergeleri hesaplama imkanı sunulmaktadır.
 • Veri giriş ve gösterge alanları sadece ve kullanışlı bir şekilde tasarlanmıştır.
 • Genel olarak kullanım yapısı şu şekilde verilebilir;
  • Hesaplanacak ana gösterge seçimi (isteğe bağlı seçim)
  • Seçilen ana göstergeye bağlı alt göstergelerden hesaplanacak olanın seçimi
  • Seçilen alt göstergelere göre aktif olan verilerin girilmesi
  • Alt göstergeler için ağırlıklı puanların hesabı
  • Ana göstergeler için ağırlıklı puanların hesabı
 • Seçilen ana gösterge grubuna göre sadece bağlantılı olduğu alt göstergeler aktif olmakta,
 • Kullanıcı, alt göstergelerden hesaplamak istediğini seçebilmekte ve seçilen alt göstergeye bağlı veriler aktif olmaktadır. Böylece karmaşık bir yapı olmadan analiz imkanı sunulmaktadır.
 • Kullanıcı ana ve alt gösterge gruplarında ağırlık katsayılarını eşit verebildiği gibi (gösterge sayısına göre dinamik), farklı ağırlık katsayıları (toplam 1) verebilmektedir.

RESİM GALERİSİ