logo

Mevcut Durum Analiz Modeli

Modül A: Mevcut Durum Değerlendirme,

Bir İdarede “Su Kayıp Yönetimi” kapsamında “mevcut durumun analiz edilmesi” ve “halihazırda uygulanan yöntem-süreçlerin analiz edilmesi” faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için altlık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu modülde oluşturulacak değerlendirme matrisi, boşluk analizinin yapılması, gerçekçi hedeflerin konulması, süreç iyileştirme için en uygun yöntemin önerilmesi faaliyetleri için önemli bir altlık oluşturması beklenmektedir.

Bu modül için su kayıp yönetiminde gerekli olan ve Ülkemiz koşullarına uygun olacak şekilde ana bileşenler ve bunlara ait alt bileşenler tanımlanmıştır.  

Bu modülde temel olarak 8 ana başlık altında 144 bileşen yer almaktadır. Her bir ana başlık altında 18 adet alt bileşen tanımlanmıştır.

  • A1: İdare Yönetim,
  • A2: Temel Veri Ölçüm,
  • A3: Bilgi Yönetim Sistemleri ve veri tabanları,
  • A4: Su Dengesi Yönetimi,
  • A5: İdari Kayıp Yönetimi,
  • A6: Fiziki Kayıp Yönetimi,
  • A7: Su Kayıp Süreç ve Performans İzleme ve
  • A8: Ekonomik Analiz

Mevcut durum matrisinde ana başlıklar ve alt bileşenler su kayıp yönetimini tüm hatlarıyla temsil edecek şekilde belirlenmiştir. Bu matriste alt bileşenler “Temel Seviye Uygulamalar”, “Orta Seviye Uygulamalar”, ve “İleri Seviye Uygulamalar”, şeklinde sınıflandırılmıştır.

İdarenizin veya Belediyeniz Su Kayıp Yönetimi kapsamında Mevcut Durum Analizi için lütfen proje ekibi ile iletişime geçiniz. 

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın