logo

Altyapı Kaçak İndeksİ(ILI)

Altyapı Kaçak İndeksi (ILI)

  Dağıtım sistemlerinde mevcut durumun değerlendirilmesi, önleme yöntemleri uygulandıktan sonra iyileşme olup olmadığının test edilmesi ve Kurumların birbiri ile kıyaslanması amacıyla performans göstergeleri önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.  Bilindiği üzere, “en iyi performans göstergesi”, sistemlerin kıyaslanmasına imkan tanıyan ve kullanılan göstergedir.

  ILI göstergesi, IWA Task Force (Lambert, 1999) tarafından geliştirilmiş, birçok sistemde test edilmiş ve uygulanmıştır. ILI, su kayıplarının değerlendirilmesi, sistem performansının izlenmesi ve kıyaslanması için yaygın bir şekilde kullanılan bir göstergedir.  

  ILI, yıllık fiziki kayıpların yıllık kaçınılmayan fiziki kayıplara oranı şeklindedir.

ILI = (CARL) / (UARL)

  Bir dağıtım sisteminde yıllık fiziki kayıp hacmi (önlenebilir) (CARL), temel önleme bileşenlerinin uygulanıp uygulanmamasına göre artabilir ya da azalabilir.

  İyi yönetilen ve sürekli izlenen bir sistemde, teknik olarak meydana gelen ve en düşük yıllık fiziki kayıp hacmini oluşturan bileşen yıllık kaçınılmayan fiziki kayıp (UARL) olarak tanımlanmıştır. 

  UARL hesabı için önerilen denklem, basınç altında farklı tip ve akış oranlarına sahip sızıntıların, sıklıkları ve süreleri için kabulleri esas almaktadır.  UARL denklemi (BABE) için dikkate alınan faktörler (Lambert, 1999):

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

  Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde/Belediyelerde teknik personel ve karar vericiler için sistem geneli veya izole bölgede şebeke mevcut durumunu göz önünde bulunduran “ILI ve UARL Analiz Modülü” geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ILI ve UARL Analiz Modülü ile

  • Bir DMA veya sistemde gece kaçınılmaz sızıntıların hesaplanması
  • ILI göstergesinin hesaplanması
  • ILI ve UARL göstergelerinin Uluslararası literatürde önerilen değerler ile kıyaslanması
  • CARL ve UARL değerlerinin, IWA standartlarına göre kıyaslanması mümkündür.

  Bu “ILI ve UARL Analiz Modülü” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

  Kayıt olmak ve ILI ve UARL hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

RESİM GALERİSİ