logo

GELİR GETİRMEYEN SU

Gelir Getirmeyen Su

  Gelir Getirmeyen Su (GGS), dağıtım sistemine şebekeye verilen ancak gelir elde edilemeyen su olarak tanımlanabilir (Lambert, 2003; Farley vd., 2008). GGS, Fiziki ve İdari kayıplar olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır.

  Yapılan araştırmalarda hacimsel olarak toplam su kayıpları içindeki; idari kayıp oranı % 20-25, Fiziksel kayıpların oranı yaklaşık olarak % 75-80 ve Kaçınılmayan kayıplar, bağlantı yerlerinden küçük sızıntılar şeklinde oluşur ve bunun oranı ise % 3-5 arasındadır.

  İdari kayıplar, abonelere iletilen ve aboneler tarafından kullanılan ancak parası ödenmeyen suyu ifade etmekte ve belediye için doğrudan gelir kaybını oluşturmaktadır. İdari kayıplar, kaçak kullanım, abone sayaçlarının eksik okuması/hiç okuma yapmaması gibi bileşenleri içerir.

  Fiziki kayıplar, sisteme verilen ancak abonelere ulaşamadan, isale hattı ve şebekedeki boru patlamaları, bağlantı yerlerindeki sızıntılar, depo giriş ve çıkışında kaynaklanan sızıntılar ve depodan su taşması ve diğer servis bağlantıları noktalarındaki sızıntılar sonucunda meydana gelmektedir.  

 

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

IWA (2000) tarafından önerilen “Standart Su Dengesi” tablosunda GGS alt bileşenleri tanımlanmış, her bir alt bileşende meydana gelen kayıpların oranları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. GGS ve alt bileşenlerinin IWA su dengesi tablosuna göre pratik bir şekilde doldurulması, “izole bölgede” ve/veya “dağıtım sisteminde” su bütçesinin çıkarılması amacıyla “Su Dengesi Analiz Modülü” geliştirilmiştir. 

  Bu “Su Dengesi Analiz Modülü” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

  Kayıt olmak, GGS ve bileşenleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

RESİM GALERİSİ