logo

Ekonomik Kayıp Seviye

Ekonomik Kayıp Seviye

  İçmesuyu dağıtım sistemlerinde su kayıpları ile mücadele, Su ve Kanalizasyon İdareleri ve İl belediyelerinin en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir.

 Giderek artan nüfusla beraber suya olan ihtiyaç artarken, plansız sanayileşme ve su kaynaklarının verimsiz kullanılması nedeniyle su kaynakları da azalmaktadır. Mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda su idareleri çoğu zaman yeni kaynak arayışına gitmektedir.

Bu çözüm yolu ekonomik anlamda su idarelerine büyük yük getirmektedir

  Su kayıpları, Su İdareleri için gerek ekonomik olarak gerekse sosyal etki olarak ciddi zararlar vermektedir. Temel görevi abonelere kesintisiz, sürekli ve sağlıklı su temini olan bu idareler, ciddi kayıp seviyeleri ile sürekli olarak mücadele etmek zorundadırlar. Su kayıplarının idarelere etkisi temelde 3 başlıkta incelenebilir;

Ekonomik Etkiler: Suyun üretilmesi, gerekiyorsa arıtılması ve aboneye ulaştırılana kadar yönetilmesi bir maliyet doğurmaktadır. Bu nedenle sisteme giren fakat aboneye ulaştırılamayan her damla su, idareler için bir ekonomik kayıp olmaktadır. Aynı zamanda su kayıplarının yüksek olduğu şebekelerin işletme maliyetleri de buna bağlı olarak yüksek olmaktadır. Şebekede oluşan arızalar ve sızıntılar optimum koşullardaki şebekelere kıyasla daha çok sayıda gerçekleşmekte, bu da işletme maliyetlerini artırmaktadır.

  Uluslararası Su Birliğini (IWA) yaptığı araştırmaya göre “Gelir Getirmeyen Su” oranı gelişmiş ülkelerde %8 ile %24 arasında değişirken, yeni sanayileşen ülkelerde %15 ile %24 arasında, gelişmekte olan ülkelerde ise %24 ile %45 arasında ideal olduğu ifade edilmiştir (IWA, 1991). Yine aynı çalışmada su kayıpları için kabul edilebilir seviye (EKS) olarak %10 belirlenmiştir.

  Su dağıtım sistemlerinin giriş debilerinin sağlıklı şekilde ölçülememesi ve su kanalizasyon idarelerinin yüksek kayıp oranlarını bildirmemesi gibi temel nedenler ile ülkemizde mevcut su kayıpları ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) 2019 verilerine göre Türkiye’de Büyükşehirler için içmesuyu kaçak oranını %42 olarak açıklanmıştır.

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

  Sürdürülebilir bir kentsel su yönetiminin sağlanabilmesi için mevcut su ve ekonomik kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için su ve ekonomik kaynak kısıtları en iyi şekilde analiz edilmeli ve buna uygun stratejiler geliştirilmelidir.

  Bu strateji ortaya konulurken mevcut su kaynağı, sistemin beslenme şekli, işletme maliyetleri, mevcut şebeke koşulları, kayıp azaltma yöntemlerinin maliyetleri ve elde edilecek faydaların göz önünde bulundurulması oldukça önemlidir.

  Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde ve Belediyelerde çalışan teknik personel ve karar vericiler için basınç-sızıntı ve basınç-arıza ilişkinin analiz edilmesi ve basınç yönetimine göre elde edilecek kazanımların pratik bir şekilde analiz edilmesi amacıyla “Ekonomik Analiz ve Ekonomik Kaçak Seviyesi Tanımlama Modülleri”  geliştirilmiş ve yol haritaları oluşturulmuştur.

Geliştirilen bu modül aracılığıyla;

  • İzole bölge oluşturma fayda-maliyet analizi
  • Aktif kaçak kontrolü fayda-maliyet analizi
  • Minimum gece debisi fayda-maliyet analizi
  • Sayaç yönetimi fayda-maliyet analizi
  • Şebeke rehabilitasyonu fayda-maliyet analizi
  • Ekip yönetimi fayda-maliyet analizi
  • Basınç yönetimi ve etkileri için fayda maliyet analizi
  • İzole bölge veya sistem için Ekonomik Kaçak Seviye tanımlama (yapa zeka optimizasyon tabanlı)

  Bu Ekonomik Analiz ve Ekonomik Kaçak Seviyesi Tanımlamahakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

  Kayıt olmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

RESİM GALERİSİ