logo

1005 PROJE ÇIKTILARI

Proje kapsamında hazırlanan ve yayınlanan Doktora Tezi;

Tez Başlığı: Su Kayıp Yönetimi ve Kontrolü için Optimizasyon Tabanlı En Uygun Strateji Modelinin Geliştirilmesi

Tez Yazarı: Cansu BOZKURT (Proje Bursiyeri)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT (Proje Yürütücüsü)

 Üniversite: İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Tez Durumu: Tez kabul edilmiş olup, YÖK Tez Merkezinde yayınlanmıştır.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje kapsamında hazırlanan ve yayınlanan makale;

Makale Başlığı: Development of a new comprehensive framework for the evaluation of leak management components and practices

Dergi Adı: AQUA — Water Infrastructure, Ecosystems and Society (IWA Publishing)

Dergi İndeksi: Science Citation Index Expanded (SCI, Web of Science)  

Makale Linki: https://iwaponline.com/aqua/article/71/5/642/88484/Development-of-a-new-comprehensive-framework-for

 

Proje kapsamında hazırlanan ve yayınlanan makale;

Makale Başlığı: Development of current condition assessment and target definition model for water balance practices in sustainable water loss management

Dergi Adı: Water Supply (IWA Publishing)

Dergi İndeksi: Science Citation Index Expanded (SCI, Web of Science)  

Makale Linki: https://iwaponline.com/ws/article/22/5/5028/88270/Development-of-current-condition-assessment-and

 

Proje kapsamında hazırlanan ve yayınlanan makale;

 

Makale Başlığı: Strategic Water Loss Management: Current Status and New Model Structure for Future Perspectives

Dergi Adı: SIGMA: Journal of Engineering and Natural Sciences

Dergi İndeksi: Emerging Science Index (ESCI, Web of Science)  

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın