logo

Türkiye Belediyeler Birliğine Su Kayıp Yönetimi Eğitimi Verdik

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen (07-24 Haziran tarihleri arasında) ve toplam 34 saat olan "Su Kayıp Yönetimi" eğitimini gerçekleştirdik. Eğitim kapsamında temel olarak aşağıda verilen konular detaylı bir şekilde anlatılmıştır:
1. Gelir getirmeyen su ve bileşenleri
2. IWA standart su dengesi
3. İzole bölge tasarımı ve uygulamaları
4. Minimum gece debisi analizi ve uygulamaları
5. Su kayıp yönetimi stratejisi
6. Basınç yönetimi ve uygulamaları
7. Performans analizi
8. Altyapı kaçak indeksi (ILI) ve uygulamaları

Farkındalığın oluşması, daha doğru ve sistematik analiz ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için su kayıp yönetimi ve bileşenlerinin anlaşılması oldukça önemlidir.

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLra_2RuYZDjKpD2s5VBvnkmE2_NLz6J1x