logo

İZOLE ÖLÇÜM BÖLGESİ

İzole Ölçüm Bölgeleri (DMA)

    Su kayıpları ile mücadele etmek, kontrol altına almak ve en uygun önleme stratejisi geliştirmek, sürdürülebilir su yönetimi açısından oldukça önemlidir. Ancak bu büyük şebekelerde sistemin tamamı için bu çalışmaları yapmak zaman alıcı ve oldukça maliyetlidir.

    Burada çözüm, sistemin ölçülebilir ve kontrol edilebilir alt bölgelere ayırıp sürekli-sistematik bir şekilde sızıntı kontrol programının uygulanması gösterilebilir.

    “İzole Alt Ölçüm Bölgesi “; sınırları diğer şebekelerden izole edilmiş, tek veya birden fazla girişi olan, tüm bileşenleri kendi içinde değerlendirilen bir sistem olarak tanımlanabilir. Amaç; Ölçülebilir, Kontrol edilebilir ve İzlenebilir bir sistem elde etmektir.

İzole Ölçülebilir Bölge yaklaşımında;

 • Sistemin giriş debisi, şebeke hattı ve elemanları,
 • Sistemdeki aboneler, yasal faturalandırılan ve faturalandırılmayan tüketimler,
 • Rapor edilen ve rapor edilmeyen sızıntılar,
 • Kaçak kullanımlar, sayaç yönetimi vb. bileşenler kendi içinde değerlendirilmektedir.

“İzole Alt Ölçüm Bölgesi “: Beklenen faydalar

 • Veri ölçümü ve IWA su dengesinin oluşturulması
 • Sürdürülebilir işletme/arıza yönetimi
 • Gece debisinin izlenmesi,
 • Sızıntıların tespiti ve analizi 
 • Basınç yönetimi stratejisinin geliştirilmesi
 • Boru malzemesi yönetiminin sağlanması
 • Abone-sayaç yönetimi ve idari kayıplar
 • Abone memnuniyetinin sağlanması,
 • Sistem veriminin arttırılması
 • Maliyetlerin düşürülmesi
Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

Ancak, su kayıp yönetiminde DMA planlaması, tasarımı ve saha uygulamaları yapılmadan önce aşağıdaki sorulara cevap aranması kaynakların verimli kullanılması açısından önemlidir. 

 • DMA oluşturmak neden gerekli? İhtiyaç var mı?
 • DMA tasarımında beklenen faydalar nedir?
 • DMA tasarım ölçütleri nelerdir? Planlama ve tasarımda uygulanan yöntemler
 • DMA için planlama, projelendirme ve saha çalışmaları neleri kapsar?

    Kentsel su yönetiminde Su İdarelerinde ve Belediyelerde çalışan teknik personel/karar vericiler için izole bölge veya sistemin geneli için temel su kayıp analizi ve performans analizi imkanı sunan “Su Kayıp Yönetimi Modülleri” geliştirilmiştir. Bu hesaplama aracına ulaşmak için “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

    Kayıt olmak ve İzole Bölge Tasarımı ve Yönetimi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz. 

RESİM GALERİSİ