logo

SU DENGESİ

IWA Standart Su Dengesi

  Su kayıplarını değerlendirmek amacıyla çok farklı terminoloji, hesaplama aracı, model, gösterge, indis vb. kullanılmaktadır. Ancak kıyaslama yapmak, daha doğru ve ölçülebilir değerlendirme ortaya koymak için standart tanımlamalara, göstergelere ve araçlara ihtiyaç duyulur.

Gelir Getirmeyen Su (GGS) hakkında anlaşılır bilgiye ulaşmak ve önleme planlaması yapmak için;

 • GGS ve alt bileşenlerinin tanımlanması-hesaplanması
 • En uygun performans göstergelerinin hesaplanması
 • Net bir şekilde belirlenen kayıp hacminin parasal olarak karşılığının hesaplanması gerekir.
 • Böylece sistem hakkında değerlendirme yapılabilecek bir araç ortaya konulmuş olur.

Bu amaçla IWA tarafından “Standart Su Dengesi” tablosu önerilmiştir.

Su Dengesini Hesaplamak Niçin Önemli?

 • GGS seviyesini değerlendirmeyi ve GGS alt bileşenlerinin hesaplanmasını sağlar.
 • Kıyaslama mekanizması sağlar
 • Su kayıp yönetiminde verisi eksik veya düzensiz olan değişkenlerin belirlenmesine imkan sağlar
 • Sistemin işletme bileşenlerinin iyileştirilmesi için bilgi sağlar
 • Saha verisine göre sistemin zayıf-güçlü yönlerini ortaya koymada yardımcı olur
 • Yatırım yapılması gerek öncelikli bileşenler hakkında bilgi verir.
 • Yapılan yatırımlara ait sonuçları değerlendirme imkanı sağlar.

Unutulmamalıdır ki, hesaplamaların DOĞRULUĞU, verilerin sahadan, DOĞRU ve SİSTEMATİK olarak ölçülmesi ve en az tahmin verisinin kullanması ile mümkündür.

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın

  IWA (2000) tarafından önerilen “Standart Su Dengesi” tablosunun “Yukarıdan Aşağıya (Top-down)” yaklaşımına göre pratik bir şekilde doldurulması amacıyla “Su Dengesi Analiz Modülü” geliştirilmiştir. 

  Bu hesaplama aracı ile “izole bölgede” ve/veya “dağıtım sisteminde” su bütçesinin çıkarılması, su kayıpları ve alt bileşenlerine ait detayların hesaplanması mümkündür.

  Bu “Su Dengesi Analiz Modülü” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve sisteminizin performansını analiz ve test etmek için, “Su Kayıp Analizi” linkinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

  Kayıt olmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.

RESİM GALERİSİ