logo

Optimizasyon Modeli

Optimizasyon Tabanlı Su Kayıp Yönetim Modeli

Su kayıp yönetimine, “ilgili bir su idaresinin tanımlanan hedeflere ulaşması veya yönetmenlikler doğrultusunda sistemin belli performans değerlerine gelmesi için neler yapılmalıdır? veya hangi yöntem veya süreç izlenmelidir?” sorusunun cevabı tipik bir nümerik optimizasyon problemi olarak tanımlanabilir.

Çünkü ilgili sisteme etki eden ölçülebilir değişkenler Modül A ve Modül B’de oluşturulmakta ve bu matrislerde birbirleri üzerinde etkili olabilecek birçok bileşen ve alternatif (yöntem) bulunmaktadır. Bu alternatifler uzayı içerisinde uzman sistemlerde olduğu gibi temel algoritmik sorgularla bir stratejinin üretilmesi son derece zordur.

Bilindiği gibi, her değişken ve yöntem sistem performansını farklı seviyelerde etkilemektedir. Bu değişken ve yöntemler ile performans ölçütleri temel alınarak mevut sistemin hedeflenen en uygun performans değerine ulaşması için sistemin mevcut koşullarında uygulanması gereken yöntemler ve süreçler optimizasyon algoritmalarıyla bulunabilir.

Bu projede farklı optimizasyon algoritmalarının kullanılması ve optimizasyon algoritmasının seçebilmesi sağlanmaktadır.

Proje süresince temel sistem modelleme basamakları detaylarıyla uygulanmıştır.  

  • Sahadan veri elde edilmesi (mevcut durum değerlendirme matrisinin uygulanması)
  • Elde edilen veriler ile uygun olabilecek modelin belirlenmesi.
  • Optimizasyon ile model parametrelerinin veya katsayılarının optimize edilmesi.
  • Elde edilen modelin doğruluğunun test edilmesidir.

Proje süresince sistem modeli oluşturulurken yukarıda belirtilen işlem basamakları sırasıyla uygulanarak su kayıp yönetimi için model geliştirilmiştir. Bu işlem basamaklarında temelde şu şekilde çalışmaktadır.

Öncelikle sahadan yani mevcut su idarelerinde veriler toplanmıştır. Bunlar, MASKİ KASKİ, DESKİ ve BUSKİ şeklindedir.

Bunların yanı sıra optimizasyon süreçlerinde daha fazla test yapılması için sanal veri setleri de oluşturulmuştur. Daha sonra bu veri setlerinin oluşturulma mantığına göre lineer bir model önerilmiştir.

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın