logo

MAKALELER

Makaleler

 • Kilic, S., Firat, M., Özdemir, Ö. (2023) A Novel Current Condition Assessment System for Sustainable Management and Operation of Wastewater Treatment Plants. Journal of Environmental Engineering. 

          Makale Tam Metni:

         https://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/JOEEDU.EEENG-7252

 

 • Aydogdu, M., Firat, M. 2015. Estimation of Failure Rate in Water Distribution Network Using Fuzzy Clustering and LS-SVM Methods. Water Resources Management. 29 (5): 1575-1590. DOI: 10.1007/s11269-014-0895-5

Makale Tam Metni:

 https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-014-0895-5

 • Gungor, M., Yarar, U., Firat, M. (2017). Reduction of water losses by rehabilitation of water distribution network. Environmental Monitoring and Assessment. 10(189): 498. https://doi.org/10.1007/s10661-017-6219-5.

Makale Tam Metni:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-017-6219-5

 • Kılıç, Y., Özdemir, Ö., Orhan, C., Fırat, M. (2018). Evaluation of Technical Performance of Pipes in Water Distribution Systems by Analytic Hierarchy Process. Sustainable Cities and Society. 42: (13-21).

Makale Tam Metni:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670718305110

 • Boztaş, F., Özdemir, Ö., Durmuşçelebi, F.M., Fırat, M., (2019). Analyzing the Effect of the Unreported Leakages in Service Connections of Water Distribution Networks on Non-Revenue Water. International Journal of Environmental Science and Technology. 16(8): 4393-4406. https://doi.org/10.1007/s13762-018-2085-0

Makale Tam Metni:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-018-2085-0

 • Gungor, M., Yarar, U., Cantürk, Ü., Firat, M. (2019). Increasing the Performance of Water Distribution Network by Using Pressure Management and Database Integration. Journal of Pipeline Systems - Engineering and Practice. 10(2). Article Number: 04019003. https://doi.org/10.1061/(ASCE)PS.1949-1204.0000367

Makale Tam Metni:

https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29PS.1949-1204.0000367

 

 

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın
 • Kılıç, S., Özdemir, Ö., Fırat, M. (2019). Kentsel Alanlarda Doğal Kanallardan Kaynaklanan Taşkınların Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması: Malatya İli Örneği. Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi. 25(8): 968-976. DOI: 10.5505/pajes.2019.21347

Makale Tam Metni:

https://dergipark.org.tr/en/pub/pajes/issue/51127/668104

 • Durmuşçelebi, F.M., Özdemir, Ö., Fırat, M. (2020). District Metered Areas For Water Loss Management In Distribution Systems. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences. 38(1): 149-170.  

Makale Tam Metni:

http://eds.yildiz.edu.tr/sigma/ContentDetails?Volume=38&IssueNumber=1

 • Yılmaz, S., Özdemir, Ö., Fırat, M. (2019). Gelir Getirmeyen Su Oranının Azaltılması İçin Optimum Sayaç Değiştirme Süresinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 31(2): 423-430

Makale Tam Metni:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd/issue/48746/536306

 • B9. Güngör, M., Özdemir, Ö., Fırat, M. 2015. İçmesuyu Dağıtım Sistemlerindeki Su kayıplarının Önemi ve Kayıpla Mücadele. İller ve Belediyeler Dergisi. Sayı:811, 42-48.
 • Yılmaz, S., Özdemir, Ö., Fırat, M. (2017).AHP Yöntemi ile Konut Sayaçlarında Hataya Sebep Olan Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 7: 99-109.