logo

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Araştırma Projeleri

 • Atıksu Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Analizi ve Etkili Faktörlerin Araştırılması. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. İÜBAP-585 (2017–2018). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü)
 • İçme suyu dağıtım sistemlerinde Rehabilitasyon için Öcelikli Bölgelerin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.İÜBAP-583 (2017–2018). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü)
 • Atıksu Sistemlerinde Rehabilitasyon için Öncelikli Bölgelerin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.İÜBAP-582 (2017–2018). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü)
 • Kentsel Alanlarda Drenaj Sistemlerinde Risk Bölgelerinin Belirlenmesi: Malatya İli Örneği. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. İÜBAP-591 (2017–2018). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü)
 • İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Abone Sayaçlarının Analizi ve Su Kayıplarına Etkisi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. İÜBAP-2016/135, (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü)
 • Su Temini Sistemlerinde Pompa İstasyonlarının Performansının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.İÜBAP-2016/23 (2016–2017). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü)
 • İçme suyu Dağıtım Sistemlerinde Bina (Servis) Bağlantılarında Meydana Gelen Arızaların Analizi ve Su Kayıplarına Etkisi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.İÜBAP-2016/136,(2016–2017).(Prof. Dr. Mahmut FIRAT,Proje Yürütücüsü).
 • Su Dağıtım Sistemlerinde PVC ve AÇB Borularının Performansının Çevresel Faktörlere göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.İÜBAP-2016/25 (2016–2017). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT,Proje Yürütücüsü).
 • Kentsel alt yapı sistemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemler yaklaşımı ile analizi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.İÜBAP-2011-140.(2011–2015). (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Proje Yürütücüsü).
 • PROWAT: Planning And Implementing A Non-Revenue Water Reduction Strategy Improves The Performance Of Water Supply And Distribution Systems. Leonardo da Vinci (B) Training project (2007-2009).TR/06/B/F/PP/178065. (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Araştırmacı)
 • WASTE-TRAIN: Vocational Training, Education, Conveying Information On Up-To-Date Waste Management Practices To Decision Makers/Staff Involved In Waste Management.. Leonardo da Vinci (B) Training project (2006-2008). Number: TR/06/B/F/PP/178066. (Prof. Dr. Mahmut FIRAT, Araştırmacı)
Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın