logo

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

 

TÜBİTAK tarafından desteklenen "Su Kayıp Yönetimi ve Kontrolü için Optimizasyon Tabanlı En Uygun Strateji Modelinin Geliştirilmesi" başlıklı projemiz sonuçlanmıştır. 

Stratejik su kayıp yönetimi modeli temel olarak, Modül A (mevcut durum analizi), Mevcut Veri Matrisi, Modül B (Mevcut Performans Değerlendirme Sistemi), Modül C (boşluk analizi, zayıf / güçlü yönlerin belirlenmesi), Modül D (en uygun yöntem önerme matrisi) şeklinde matrisler içermektedir.

Modül A için su kayıp yönetiminde gerekli olan 8 ana bileşen ve bu ana bileşenler altında toplam 144 bileşen yer almaktadır. Her bir ana başlık altında 18 adet alt bileşen tanımlanmıştır.

Mevcut durum değerlendirme matrisi toplam 5 Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ, MASKİ, DESK; BUSKİ ve GASKİ) uygulanmış ve her bir idare 144 bileşene göre tek tek puanlandırılmıştır. Bu puanlara göre pilot idarelerde zayıf ve güçlü yönler tanımlanmıştır.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için proje ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. 

Analiz yaptırmak için İletişim  'e geçin yada   Giriş Yapın