logo

Temel Su Kayıp Analizleri için Hesaplama Aracı Geliştirdik

Su Kayıp Yönetimi ve Analiz Modülleri, su kayıplarının anlaşılması, bileşenleri hakkında yeterli bilgiye ulaşılması, doğru göstergeler kullanılarak performansın izlenmesi, minimum gece debilerinin analiz edilmesi ve buna göre potansiyel sızıntıların farkına varılması ve önlenmesi çalışmaları için faydalı olabilecek araç olarak geliştirilmiştir.         

Özellikle Su ve Kanalizasyon İdarelerinde ve Belediyelerde bu alanda çalışan teknik personel ve yöneticiler için önemli kolaylık sunmakta, sistem için hesaplanan parametreler literatürde önerilen sınır değerler ile kıyaslanmakta ve sistemin mevcut durumu ortaya konulmaktadır.

Geliştirilen Su Kayıp Yönetimi Analiz modülleri şu bileşenleri içermektedir:

 • IWA Standart Su Dengesi
 • IWA tarafından önerilen ILI (Altyapı Kaçak İndeksi) Analiz
 • IWA tarafından önerilen MNF (Minimum Gece Debisi) Analiz
 • GGS Performans Analiz

Geliştirilen bu analiz modüllerinin özellikleri temel olarak şu şekilde verilebilir;

 • Hiyerarşik olarak “Su Dengesi Analiz”, “ILI Analiz”, “MNF Analiz” ve “GGS Performans Analiz” şeklinde çalışmakta,
 • Ancak “MNF Analiz” modülü diğer modüllerden bağımsız analiz yapmaktadır.
 • En temel analiz modülü “Su dengesi analiz” olup diğer modüller ile entegre çalışmakta,
 • Su dengesi analiz sayfasından elde edilen sonuçlar bir sonraki modüllerde otomatik olarak kullanılmakta,
 • Uluslararası literatürün önerdiği ve kabul ettiği standartlarda hesaplama ve değerlendirme yapmakta
 • “Veri Giriş” aşamasında ortak olan değişkenler için modüller bir biri ile ilişkili çalışmakta,
 • Yani herhangi hiyerarşik yapı içinde ortak değişkenlere ait veri bir modülde girildiğinde, diğer modüllerde otomatik olarak gelmekte
 • Su kayıp yönetiminde uluslararası literatürün önerdiği en temel göstergelere göre performans göstergeleri hesaplanabilmekte, yönetici özeti sunulmakta
 • Her bir modül için rapor alınabilmektedir.

RESİM GALERİSİ