logo

Su Şurası Çalışmalarına Katılım Sağladık

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla  I. Su Şurası gerçekleştirilmiştir.

 

Prof. Dr. Mahmut FIRAT, 1. Su Şurası Kapsamında "Verimlilik" ana çalışma grubunda çalışmalara katılmıştır. Kentsel Su Verimliliği alt çalışma grubunda Koordinatörlük yapan Prof. Dr. Mahmut FIRAT, 3 ay boyunca yapılan toplantılara aktif destek sağlamıştır.