logo

Ekonomik Analiz için Hesaplama Aracı Geliştirdik

Su Kayıp Azaltma Yöntemlerinin Fayda Maliyet Analizleri, içmesuyu dağıtım sistemlerinde Gelir Getirmeyen Su oranının azaltılması ve kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi amacıyla uygulanan temel mücadele bileşenlerinin fayda maliyet analizlerinin yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Fiziki ve İdari kayıpların önlenmesi amacıyla, basınç yönetimi, arıza/ekip yönetimi, aktif kaçak kontrolü, boru malzemesi yönetimi ve sayaç yönetimi gibi 5 temel mücadele bileşeni mevcuttur.

Gelir getirmeyen su oranının azaltılması için, sistemin mevcut koşulları, teknik ve personel alt yapısı göz önünde bulundurularak en uygun stratejinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Geliştirilen bu analizler özellikle Su ve Kanalizasyon İdarelerinde ve Belediyelerde bu alanda çalışan teknik personel ve yöneticiler için önemli kolaylık sunmakta, seçilen yöntem için hesaplanan fayda maliyet analizleri dikkate alınarak su kayıplarıyla ilgili mücadele yöntemi seçilebilmektedir.

Su Kayıp Azaltma Yöntemlerinin Fayda Maliyet Analizleri şu bileşenleri içermektedir:

  • Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) Oluşturulması Birim Maliyet Hesabı
  • Şebeke Kalan Faydalı Ömrünün Hesabı
  • Aktif Kaçak Yöntemi İçin Fayda Maliyet Analizi
  • Basınç Yönetimi İçin Fayda Maliyet Analizi
  • Arıza Onarım Yönetimi (Ekip Sayısı) İçin Fayda Maliyet Analizi
  • Sayaç Yönetimi İçin Fayda Maliyet Analizi

RESİM GALERİSİ