logo

EKİBİMİZİN TÜBİTAK 1005 PROJESİ BAŞARISI

SU KAYIP YÖNETİM STRATEJİSİ PROJEMİZ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR. 

Bu çalışmada, Ülkemizde özellikle Su ve Kanal İdarelerinde, ölçülebilir, uygulanabilir ve karşılaştırılabilir ölçütler çerçevesinde etkin ve sürdürülebilir bir Su Kayıp Yönetimi ve Kontrolü için En Uygun Strateji Modelinin Geliştirmesiamaçlanmıştır.  İdareler için su kayıp yönetimi kapsamında mevcut duruma göre sistemin performansının iyileştirilmesinde kısa-orta-uzun vadeli hedef tanımlanması ve bu hedefe ulaşmak için öncelikli uygulanması gereken yöntemlerin önerilmesi planlanmıştır. Bu projenin çıktılarının öncelikli hedef kitlesi, Su ve Kanalizasyon İdareleridir.  

 

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK (1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Arş. Dest.  Programı

Projenin Yürütüldüğü Kurum:      İnönü Üniversitesi
Proje Paydaşı Kurum:                    Kayseri KASKİ Genel Müdürlüğü

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mahmut FIRAT (İnönü Üniversitesi)

Araştırmacılar:      Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR (KASKİ Genel Müdürlüğü)

                                Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ATEŞ (İnönü Ü., Bilgisayar Müh. Böl.)

                                Dr. Salih YILMAZ (MASKİ Genel Müdürlüğü)

                                Öğretim Görev. Cansu BOZKURT (Doktora Öğrencisi)