logo

Salih YILMAZ


İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora ÖğrencisiE-Posta: [email protected], [email protected]

İş Telefonu: +90 4223777444 Dahili: 309

Yüksek Lisans Tezi: Abone sayaçlarının su kayıplarının etkisinin araştırılması

Uzmanlık Alanı: Kentsel alt yapı hidroliği, su kayıp yönetimi ve uygulamaları, su kayıp yönetiminde ekonomik analiz, su kayıp yönetiminde ekonomik kaçak seviye analizi, su kayıp yönetiminde hesaplama araçlarının geliştirilmesi, kentsel alt yapı saha imalatları ve kontrollüğü