logo

Dr. Selami KILIÇ


İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora ÖğrencisiMASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı

(İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi)

E mail: [email protected]

Yüksek Lisans Tezi:Kentsel Alanlarda Drenaj Sistemlerinde Risk Bölgelerinin Belirlenmesi

Uzmanlık Alanı: Kentsel alt yapı hidroliği, performans değerlendirme, benchmarking, su kayıp yönetimi ve uygulamaları, baraj, gölet, regülatör, sulama tesisleri ve taşkın tesisleri inşaatları ve kentsel alt yapı saha imalatları ve kontrollüğü