logo

Salih YILMAZ

Çalışma Arkadaşımız Salih YILMAZ 11 Mayıs 2021 tarihinde Doktora Tez Savunmasını yaparak Doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmasında "içmesuyu dağıtım sistemlerinde ekonomik kaçak seviyesinin optimizasyon algoritmalarıyla belirlenmesi" başlıklı tez yapmıştır.