logo


Lisansüstü Tez ve Projeler
Su kayıp yönetiminde başarının anahtarı, üretilen teorik bilginin sahada uygulanması gösterilebilir.

Bu amaçla, su kayıp yönetimi konusunda danışmanlığını yaptığım Yüksek Lisans ve Doktora tezleri MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanında (2014-2018 yılları arasında) sahada uygulanmış ve İdare açısında önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Benzer şekilde 2019-2020 yılları arasında biten ve hala devam çalışmalar için KASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı bu kapsamda uygulama bölgemiz olup KASKİ Genel Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Yapılan bazı çalışmalar şu şekilde verilebilir

  • Tez Başlığı: İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Bina (Servis) Bağlantılarında Meydana Gelen Arızaların Analizi, Uygulama Alanı: MASKİ, Tez Tamamlanma Tarihi: 2017 
  • Tez Başlığı: Müşteri Sayaçlarının Su Kayıplarına Etkisinin Araştırılması, Uygulama Alanı: MASKİ, Tez Tamamlanma Tarihi: 2017   
  • Tez Başlığı: Su Kayıplarının Azaltılması için İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinin Rehabilitasyonu ve Fayda-Maliyet Analizi, Uygulama Alanı: MASKİ, Tez Tamamlanma Tarihi: 2018
  • Tez Başlığı: İçme suyu dağıtım sistemlerinde Rehabilitasyon için Öncelikli Bölgelerin Belirlenmesi, Uygulama Alanı: MASKİ Tez Tamamlanma Tarihi: 2018

Yukarıda verilen akademik tez ve proje çalışmaları, hem Su ve Kanal İdarelerinde teknik personel ve uygulayıcılar için önemli kolaylık ve kazanımlar sağlarken, hem de yapılan akademik çalışmanın sahada uygulanması mümkün olmaktadır.