logo


Hesaplama Araçlarının Geliştirilmesi
Su ve Kanal İdarelerinde daha etkin ve sürdürülebilir “Su Kayıp Yönetimi” için hesaplama araçları geliştirilmiştir.                                                                                                 

 • Temel Su Kayıp Analizi hesaplama araçları
  • IWA standart su dengesi analizi
  • Minimum gece debisi analizi
  • Aktif kaçak kontrolü analizi
  • ILI ve UARL göstergeleri analizi
  • Temel performans göstergelerinin analizi
 • Performans kıyaslama (Benchmarking) analiz araçları
  • IWA performans kıyaslama analizi
  • AWWA performans kıyaslama analizi
  • IBNET performans kıyaslama analizi
  • SUEN performans kıyaslama analizi
 • Su kayıp yönetimi Ekonomik Analiz araçları
 • Su kayıp yönetimi Ekonomik Kaçak Seviye Analiz araçları
 • Su kayıp yönetimi strateji geliştirme ve analiz araçları
 • Optimizasyon tabanlı sızıntı yeri tahmin araçları
 • Basınç-Sızıntı ve Arıza analiz araçları
 • Mevcut durum değerlendirme analiz araçları

Yukarıda verilen hesaplama araçları Su ve Kanal İdarelerinde teknik personel ve uygulayıcılar için önemli kolaylık ve kazanımlar sağlamaktadır.