logo


Danışmanlık Hizmetleri
Aşağıda verilen kapsamda Su ve Kanal İdarelerine teknik ve akademik destek ve bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. 

 • Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için su kayıplarının önlenmesi
 • Su İdarelerinde teknik personelin su kayıp yönetiminde kazanımlarının arttırılması
 • Su kayıp yönetiminde İdareler için en uygun yöntemin ve sürecin önerilmesi,
 • Su kayıp yönetiminde en uygun stratejik modelin geliştirilmesi
 • Saha uygulamaları için yol haritalarının sunulması
 • Uzun dönemli su kayıp yönetimi planlarının ortaya konulması
 • İzole ölçüm bölgelerinin planlanması ve yönetilmesi
 • Su kayıp yönetiminde analiz ve hesaplama araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Su kayıp yönetimi için teknik personel eğitim faaliyetleri

Referanslarımız

Bu kapsamda, su kayıp yönetiminde teorik bilginin sahada uygulanması ve akademik bakış açısıyla uygulamanın birleştirilmesi için çeşitli Su İdareleri ile saha uygulamaları gerçekleştirilmiş ve önerilen yöntemler sahada başarılı bir şekilde uygulanmış ve önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu kapsamda;

 • Ankara ASKİ Genel Müdürlüğü,
 • Kayseri KASKİ Genel Müdürlüğü,
 • Kahramanmaraş KASKİ Genel Müdürlüğü,
 • Malatya MASKİ Genel Müdürlüğü

 “Su Kayıp Yönetimi teknik danışmanlık” faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.